Hoe ver reikt de hand van de gemeente?

Onlangs ben ik na afronding van mijn loopbaan bij Regio Twente gestart met mijn eigen adviesbureau Lohuis Consultancy. De afgelopen jaren is me vaak opgevallen hoe weinig kennis er is bij ondernemers en burgers van en over de overheid. Daarom wil ik regelmatig aan de hand van een actueel onderwerp wat licht laten schijnen over het functioneren van die overheid. Dit keer over een belangrijke taak van de burgemeester namelijk verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid in een gemeente.

Zo maar wat krantenkoppen van de afgelopen week: “Noodverordening bij demonstratie tegen AZC in Enschede” (gemeente Enschede), “Voetbalclub BWO moet dokken na ‘illegaal’ oktoberfeest” (gemeente Hengelo), “Actie voor openstelling winkels op zondag”(gemeente Hengelo).
Wat deze krantenkoppen gemeen hebben is de illustratie van de omvang van het overheidsingrijpen en de invloed daarvan op ons privéleven. Soms is dat relatief gering: wel of geen zomer/wintertijd. Soms kan dat erg groot zijn: instellen van een noodverordening. Daarmee kan de vrijheid van de burger gedurende een vooraf bepaalde periode en voor een bepaald gebied worden beperkt. Doel van zo’n verordening is het voorkomen van het verstoren van de openbare orde of anders gezegd zorgen voor de veiligheid van alle burgers en hun eigendommen. Dat was vroeger en is ook nu nog een kerntaak van de overheid. Of zo’n verordening er komt bepaalt de burgemeester na adviezen van diverse instanties. De burgemeester is de eindverantwoordelijke voor de openbare orde in een gemeente. Pas na afloop van de aangekondigde demonstratie is te bepalen of zo’n verordening noodzakelijk is geweest en of daarmee de opgelegde beperking voor de burger terecht was. Die beoordeling is aan de gemeenteraad.

In Hengelo heeft de burgemeester aan de voetbalclub BWO een boete opgelegd van € 7.500,- , omdat BWO ondanks een verbod van de gemeente Hengelo toch een Oktoberfest heeft gehouden in de kantine van de voetbalclub. Waarom gold er een verbod van de gemeente voor het houden van dat oktoberfest? Volgens de gemeente zijn er alleen horeca-activiteiten in een sportkantine toegestaan als deze zijn gekoppeld aan een sportactiviteit, zo staat in de APV (algemeen plaatselijke verordening) die door de gemeenteraad is vastgesteld. Volgens de gemeente ontbrak die koppeling die avond bij BWO. Hoe kan de gemeente nu vaststellen of er wel dan niet sprake is van een koppeling? Dat kan alleen door feitelijke vaststelling. Wie mogen dat doen? BOA’s( bestuurlijke opsporingsambtenaren) die in dienst zijn van de gemeente. Volgens de regionale pers (TCT) is er twee keer van buitenaf gecontroleerd. Daarbij is geconstateerd dat rond 21.30 uur geen sprake (meer) was van voetbalactiviteiten, maar wel van een feest (muziek en Beierse klederdracht).Om 22.40 uur is geconstateerd dat het feest nog in volle gang was, aldus de brief van de gemeente. Is dit nu een taak van de gemeente? Het gaat in dit geval niet om handhaven van de openbare orde van de burger zoals in het voorbeeld van Enschede met een demonstratie tegen de komst van het AZC. Het gaat hier om het beschermen van de belangen van de horeca.

Omdat het in de APV staat is de gemeente gerechtigd om op te treden. De burgemeester is voor dit optreden verantwoordelijk. Moet een gemeente anno 2015 de belangen van een deel van het bedrijfsleven beschermen? Diezelfde vraag speelt bij het wel of niet reguleren van de koopzondagen. Ook dat speelt in Hengelo. Bij het verbod voor het oktoberfest bij BWO gaat het om het voorkomen van oneigenlijke activiteiten van een voetbalclub. De vraag is dan wat is oneigenlijk voor een voetbalclub? Een feest voor een aantal leden die bijvoorbeeld 25 jaar lid zijn zullen de meesten wel eigenlijk vinden. Is dan het organiseren van een ‘Oktoberfest’ voor het versterken van de onderlinge samenhang in de club dat niet? 12 koopzondagen vindt de (meerderheid) van de gemeenteraad van Hengelo acceptabel, maar een wekelijkse koopzondag niet. Waarom niet? Waar ligt dan de grens? Is het een taak van de gemeentelijke overheid om die grens te bepalen? Welk doel dient dan die regulering van de overheid? Niet de openbare orde. Maar wat dan wel? Voer voor politieke discussie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *