Deel 2: Kapvergunning. Noodzakelijk? Hoe werkt dat?

In het voorjaar heb ik iets verteld over het aanvragen van een kapvergunning voor een drietal bomen bij de ingang van het clubhuis/fietsenstalling van NEO.

Afwijzing kapvergunning door het college

Ik heb toen aangegeven dat er een afwijzend ambtelijk advies lag. Ook heb ik aangegeven dat het mij zeer waarschijnlijk leek dat het college van B&W dit ambtelijk advies zou overnemen en dus de kapvergunning zou afwijzen. Dat is ook gebeurd. Vervolgens heeft NEO bezwaar aangetekend bij de bezwaarschriftencommissie. Dit is een adviescommissie voor B&W , die de bezwaren beoordeelt, hoor en wederhoor toepast en daarna het advies aan B&W uitbrengt.

Bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie, bestaande uit een drietal buitenstaanders met elk een specifieke deskundigheid, heeft het bezwaar van NEO afgewezen. De argumentatie voor die afwijzing zit in de juiste toepassing van de Bomenverordening 2010.

Lijst van Bijzondere Bomen

Aan die bomenverordening is een lijst met Bijzondere Bomen gekoppeld. Bomen op die lijst mogen niet worden gekapt, tenzij er gevaar dreigt voor de openbare orde of veiligheid dan wel dat er een groot algemeen belang van ruimtelijke ordening speelt. Nu is het zo dat de gehele houtwal van ruim 100 meter tussen de Azelosestraat en Bornerbroeksestraat op de Lijst van Bijzondere Bomen staat. In die houtwal staan ook de 3 bomen waarvoor kapvergunning is aangevraagd. Door de commissie is getoetst of er sprake is van gevaar voor de openbare orde of veiligheid of dat er een groot algemeen belang van ruimtelijke ordening speelt. Dat bleek niet het geval volgens de commissie. Dus moest men het bezwaar wel afwijzen.

Houtwal Azelosestraat wel gekapt. Waarom?

Bijzonder in dit verband is, dat een andere houtwal in de directe omgeving vlak naast de Azelosestraat ook op die Lijst van Bijzonder Bomen staat. Deze houtwal is echter voor de helft gekapt en gerooid. Waarom hier wel? Er was sprake van een groot algemeen belang van ruimtelijke ordening. En welk belang dan? De aanleg van de Zuidelijke Randweg. Voor die weg is ongeveer een half bos gekapt.

Voor een gewone burger is niet uit te leggen waarom er wel een half bos kan worden gekapt voor een weg die moet worden verbreed en dat er geen vergunning kan worden verleend voor 3 bomen die veel hinder veroorzaken voor de fietsers en gebruikers van het clubhuis.

Wijzigen Bomenverordening Borne 2010. Hoe?

Hoe nu verder? Er is alleen en kapvergunning mogelijk als er een gevaar is voor de veiligheid van de gebruikers van het sportpark  ofwel als de houtwal als geheel geschrapt wordt op de Lijst van Bijzondere Bomen. Om dat laatste te bereiken moet de Bomenverordening worden aangepast. Hoe kan dat? Degene die de verordening heeft vastgesteld, de gemeenteraad kan die verordening ook weer wijzigen. Daarvoor is het nodig dat de Raad het college van B&W verzoekt met een voorstel te komen dan wel dat het college zelf het initiatief neemt de Raad een wijziging van de Bomenverordening voor te leggen.

Namens NEO heb ik het verzoek zowel bij het college als ook bij de Raad neergelegd.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *