Artikelen door Fons Lohuis

De Bornse kunstgrassoap

Wat ging vooraf? Ten gevolge van een uitzending van Zembla begin oktober 2016 ontstaat er twijfel over mogelijke gezondheidsrisico’s bij het spelen op kunstgrasvoetbalvelden. Concreet bestaan er twijfels over het gebruikte rubbergranulaat dat op kunstgrasvelden ligt. Na landelijk spoedoverleg tussen KNVB, Vereniging Sport en Gemeenten, RIVM en het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn, Sport) komt […]

Deel 2: Kapvergunning. Noodzakelijk? Hoe werkt dat?

In het voorjaar heb ik iets verteld over het aanvragen van een kapvergunning voor een drietal bomen bij de ingang van het clubhuis/fietsenstalling van NEO. Afwijzing kapvergunning door het college Ik heb toen aangegeven dat er een afwijzend ambtelijk advies lag. Ook heb ik aangegeven dat het mij zeer waarschijnlijk leek dat het college van […]

Kapvergunning? Noodzakelijk? Hoe werkt dat?

In het voorjaar van 2015 kwam het hoofd van de onderhoudsploeg van de voetbalclub NEO bij mij – als voorzitter van de beheersstichting NEO – met de vraag of we een drietal eiken vlak voor de ingang van het clubhuis en naast de rijwielstalling niet konden kappen. De bomen zorgen voor hinder en gevaar, vooral […]

Politieke markt gemeente Hengelo

Afgelopen dinsdag 15 december was ik aanwezig bij de door de gemeenteraad van Hengelo georganiseerde Politieke Markt. De bedoeling van dit soort bijeenkomsten is dat het college van burgemeester en wethouders kennis kan nemen van de verschillende standpunten die leven bij de diverse fracties in de gemeenteraad over een bepaald onderwerp. In dit geval ging […]

Hoe ver reikt de hand van de gemeente?

Onlangs ben ik na afronding van mijn loopbaan bij Regio Twente gestart met mijn eigen adviesbureau Lohuis Consultancy. De afgelopen jaren is me vaak opgevallen hoe weinig kennis er is bij ondernemers en burgers van en over de overheid. Daarom wil ik regelmatig aan de hand van een actueel onderwerp wat licht laten schijnen over […]